วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

งานสาธารณประโยชน์ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ณวัดคฤหบดี(ปกิณกะธรรม ๒๘ มิ.ย. ๕๙)

๒๘ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ณวัดคฤหบดี
590628_01_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ณวัดคฤหบดี.mp3

งานสาธารณประโยชน์ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ณวัดคฤหบดี(ปกิณกะธรรม ๒๘ มิ.ย. ๕๙)

๒๘ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ณวัดคฤหบดี
590628_01_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ณวัดคฤหบดี.mp3

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒๖ มิ.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590626_07_พระเมตตาพร.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒๖ มิ.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590626_07_พระเมตตาพร.mp3

การตั้งใจทำความดีจิตก็จะตั้งมั่น(ปกิณกะธรรม ๒๖ มิ.ย. ๕๙)

๒๖ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งใจทำความดีจิตก็จะตั้งมั่น
590626_06_ปกิณกะธรรมการตั้งใจทำความดีจิตก็จะตั้งมั่น.mp3

การตั้งใจทำความดีจิตก็จะตั้งมั่น(ปกิณกะธรรม ๒๖ มิ.ย. ๕๙)

๒๖ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งใจทำความดีจิตก็จะตั้งมั่น
590626_06_ปกิณกะธรรมการตั้งใจทำความดีจิตก็จะตั้งมั่น.mp3

การเห็นความดีของพระพุทธเจ้าได้ต้องมีครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๖ มิ.ย. ๕๙)

๒๖ มิ.ย. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการเห็นความดีของพระพุทธเจ้าได้ต้องมีครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว
590626_05_คุยก่อนกรรมฐานการเห็นความดีของพระพุทธเจ้าได้ต้องมีครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว.mp3

การเห็นความดีของพระพุทธเจ้าได้ต้องมีครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๖ มิ.ย. ๕๙)

๒๖ มิ.ย. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการเห็นความดีของพระพุทธเจ้าได้ต้องมีครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว
590626_05_คุยก่อนกรรมฐานการเห็นความดีของพระพุทธเจ้าได้ต้องมีครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว.mp3

ปฎิบัติด้วยความชอบมิใช่ความอยาก(ปกิณกะธรรม ๒๖ มิ.ย. ๕๙)

๒๖ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมปฎิบัติด้วยความชอบมิใช่ความอยาก
590626_04_ปกิณกะธรรมปฎิบัติด้วยความชอบมิใช่ความอยาก.mp3

ปฎิบัติด้วยความชอบมิใช่ความอยาก(ปกิณกะธรรม ๒๖ มิ.ย. ๕๙)

๒๖ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมปฎิบัติด้วยความชอบมิใช่ความอยาก
590626_04_ปกิณกะธรรมปฎิบัติด้วยความชอบมิใช่ความอยาก.mp3

ผู้ทรงพุทธานุสสติเป็นอารมณ์เข้าสู่พระนิพพานได้ง่าย(เทศน์ ๒๖ มิ.ย. ๕๙)

๒๖ มิ.ย. ๕๙-เทศน์ผู้ทรงพุทธานุสสติเป็นอารมณ์เข้าสู่พระนิพพานได้ง่าย
590626_03_เทศน์ผู้ทรงพุทธานุสสติเป็นอารมณ์เข้าสู่พระนิพพานได้ง่าย.mp3

ผู้ทรงพุทธานุสสติเป็นอารมณ์เข้าสู่พระนิพพานได้ง่าย(เทศน์ ๒๖ มิ.ย. ๕๙)

๒๖ มิ.ย. ๕๙-เทศน์ผู้ทรงพุทธานุสสติเป็นอารมณ์เข้าสู่พระนิพพานได้ง่าย
590626_03_เทศน์ผู้ทรงพุทธานุสสติเป็นอารมณ์เข้าสู่พระนิพพานได้ง่าย.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๖ มิ.ย. ๕๙)

๒๖ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590626_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๖ มิ.ย. ๕๙)

๒๖ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590626_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รักษาใจในแบบมัชฌิมาปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมรักษาใจในแบบมัชฌิมาปฏิบัติ
590625_13_ปกิณกะธรรมรักษาใจในแบบมัชฌิมาปฏิบัติ.mp3

รักษาใจในแบบมัชฌิมาปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมรักษาใจในแบบมัชฌิมาปฏิบัติ
590625_13_ปกิณกะธรรมรักษาใจในแบบมัชฌิมาปฏิบัติ.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590625_12_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590625_12_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

การถวายทานอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน
590625_10_ปกิณกะธรรมการถวายทานอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน.mp3

การถวายทานอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน
590625_10_ปกิณกะธรรมการถวายทานอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน.mp3

พึงศึกษาปฏิปทาผู้อื่นเพื่อนำมาปฏิบัติกับใจตนเอง(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงศึกษาปฏิปทาผู้อื่นเพื่อนำมาปฏิบัติกับใจตนเอง
590625_09_ปกิณกะธรรมพึงศึกษาปฏิปทาผู้อื่นเพื่อนำมาปฏิบัติกับใจตนเอง.mp3

พึงศึกษาปฏิปทาผู้อื่นเพื่อนำมาปฏิบัติกับใจตนเอง(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงศึกษาปฏิปทาผู้อื่นเพื่อนำมาปฏิบัติกับใจตนเอง
590625_09_ปกิณกะธรรมพึงศึกษาปฏิปทาผู้อื่นเพื่อนำมาปฏิบัติกับใจตนเอง.mp3

การถวายทานอันปราณีตย่อมมีอานิสงส์มาก(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานอันปราณีตย่อมมีอานิสงส์มาก
590625_08_ปกิณกะธรรมการถวายทานอันปราณีตย่อมมีอานิสงส์มาก.mp3

การถวายทานอันปราณีตย่อมมีอานิสงส์มาก(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานอันปราณีตย่อมมีอานิสงส์มาก
590625_08_ปกิณกะธรรมการถวายทานอันปราณีตย่อมมีอานิสงส์มาก.mp3

การทำทานในเขตพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำทานในเขตพระพุทธศาสนา
590625_07_ปกิณกะธรรมการทำทานในเขตพระพุทธศาสนา.mp3

การทำทานในเขตพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำทานในเขตพระพุทธศาสนา
590625_07_ปกิณกะธรรมการทำทานในเขตพระพุทธศาสนา.mp3

พึงตั้งใจทำความดีในยามที่บุญเปิด(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานพึงตั้งใจทำความดีในยามที่บุญเปิด
590625_06_คุยก่อนกรรมฐานพึงตั้งใจทำความดีในยามที่บุญเปิด.mp3

พึงตั้งใจทำความดีในยามที่บุญเปิด(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานพึงตั้งใจทำความดีในยามที่บุญเปิด
590625_06_คุยก่อนกรรมฐานพึงตั้งใจทำความดีในยามที่บุญเปิด.mp3

พึงละความยินดีพอใจในร่างกายเป็นอารมณ์เดียว(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงละความยินดีพอใจในร่างกายเป็นอารมณ์เดียว
590625_05_ปกิณกะธรรมพึงละความยินดีพอใจในร่างกายเป็นอารมณ์เดียว.mp3

พึงละความยินดีพอใจในร่างกายเป็นอารมณ์เดียว(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงละความยินดีพอใจในร่างกายเป็นอารมณ์เดียว
590625_05_ปกิณกะธรรมพึงละความยินดีพอใจในร่างกายเป็นอารมณ์เดียว.mp3

ทำความดีด้วยอารมณ์ใจปล่อยจึงจะเกิดมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยอารมณ์ใจปล่อยจึงจะเกิดมรรคผล
590625_04_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยอารมณ์ใจปล่อยจึงจะเกิดมรรคผล.mp3

ทำความดีด้วยอารมณ์ใจปล่อยจึงจะเกิดมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยอารมณ์ใจปล่อยจึงจะเกิดมรรคผล
590625_04_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยอารมณ์ใจปล่อยจึงจะเกิดมรรคผล.mp3

จิตที่ปรารถนานิพพานเป็นที่ไปย่อมเป็นอุดมมงคล(เทศน์ ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-เทศน์จิตที่ปรารถนานิพพานเป็นที่ไปย่อมเป็นอุดมมงคล
590625_03_เทศน์จิตที่ปรารถนานิพพานเป็นที่ไปย่อมเป็นอุดมมงคล.mp3

จิตที่ปรารถนานิพพานเป็นที่ไปย่อมเป็นอุดมมงคล(เทศน์ ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-เทศน์จิตที่ปรารถนานิพพานเป็นที่ไปย่อมเป็นอุดมมงคล
590625_03_เทศน์จิตที่ปรารถนานิพพานเป็นที่ไปย่อมเป็นอุดมมงคล.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590625_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590625_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กำลังใจในการทำความดีเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๔ มิ.ย. ๕๙)

๒๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดีเพื่อการไม่กลับมาเกิด
590624_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดีเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

กำลังใจในการทำความดีเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๔ มิ.ย. ๕๙)

๒๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดีเพื่อการไม่กลับมาเกิด
590624_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดีเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

กำลังใจให้ทานแบบพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๒๔ มิ.ย. ๕๙)

๒๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจให้ทานแบบพระอริยะ
590624_02_ปกิณกะธรรมกำลังใจให้ทานแบบพระอริยะ.mp3

กำลังใจให้ทานแบบพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๒๔ มิ.ย. ๕๙)

๒๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจให้ทานแบบพระอริยะ
590624_02_ปกิณกะธรรมกำลังใจให้ทานแบบพระอริยะ.mp3


งานสาธารณประโยชน์ณวัดศรัทธาภิรม(ปกิณกะธรรม ๒๔ มิ.ย. ๕๙)

๒๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ณวัดศรัทธาภิรม
590624_01_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ณวัดศรัทธาภิรม.mp3

งานสาธารณประโยชน์ณวัดศรัทธาภิรม(ปกิณกะธรรม ๒๔ มิ.ย. ๕๙)

๒๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ณวัดศรัทธาภิรม
590624_01_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ณวัดศรัทธาภิรม.mp3

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑๙ มิ.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590619_08_พระเมตตาพร.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑๙ มิ.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590619_08_พระเมตตาพร.mp3

การวางใจในการปฎิบัติเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๙ มิ.ย. ๕๙)

๑๙ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการวางใจในการปฎิบัติเพื่อมรรคผล
590619_07_ปกิณกะธรรมการวางใจในการปฎิบัติเพื่อมรรคผล.mp3

การวางใจในการปฎิบัติเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๙ มิ.ย. ๕๙)

๑๙ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการวางใจในการปฎิบัติเพื่อมรรคผล
590619_07_ปกิณกะธรรมการวางใจในการปฎิบัติเพื่อมรรคผล.mp3

โอวาทแด่ผู้อุปสมบท(ปกิณกะธรรม ๑๙ มิ.ย. ๕๙)

๑๙ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมโอวาทแด่ผู้อุปสมบท
590619_06_ปกิณกะธรรมโอวาทแด่ผู้อุปสมบท.mp3

โอวาทแด่ผู้อุปสมบท(ปกิณกะธรรม ๑๙ มิ.ย. ๕๙)

๑๙ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมโอวาทแด่ผู้อุปสมบท
590619_06_ปกิณกะธรรมโอวาทแด่ผู้อุปสมบท.mp3

มโนกรรมสำหรับนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๙ มิ.ย. ๕๙)

๑๙ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมมโนกรรมสำหรับนิพพาน
590619_05_ปกิณกะธรรมมโนกรรมสำหรับนิพพาน.mp3

มโนกรรมสำหรับนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๙ มิ.ย. ๕๙)

๑๙ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมมโนกรรมสำหรับนิพพาน
590619_05_ปกิณกะธรรมมโนกรรมสำหรับนิพพาน.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๙ มิ.ย. ๕๙)

๑๙ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
590619_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๙ มิ.ย. ๕๙)

๑๙ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
590619_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

กำลังปัญญาบารมีงานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนา(เทศน์ ๑๙ มิ.ย. ๕๙)

๑๙ มิ.ย. ๕๙-เทศน์กำลังปัญญาบารมีงานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนา
590619_03_เทศน์กำลังปัญญาบารมีงานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนา.mp3

กำลังปัญญาบารมีงานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนา(เทศน์ ๑๙ มิ.ย. ๕๙)

๑๙ มิ.ย. ๕๙-เทศน์กำลังปัญญาบารมีงานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนา
590619_03_เทศน์กำลังปัญญาบารมีงานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนา.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๙ มิ.ย. ๕๙)

๑๙ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590619_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๙ มิ.ย. ๕๙)

๑๙ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590619_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๕๙)

๑๘ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590618_10_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

ข้อธรรมจะเกิดต้องอาศัยสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๕๙)

๑๘ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมข้อธรรมจะเกิดต้องอาศัยสมาธิ
590618_08_ปกิณกะธรรมข้อธรรมจะเกิดต้องอาศัยสมาธิ.mp3

อารมณ์ในการเข้าถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๕๙)

๑๘ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์ในการเข้าถึงมรรคผล
590618_07_ปกิณกะธรรมอารมณ์ในการเข้าถึงมรรคผล.mp3

อารมณ์ในการเข้าถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๕๙)

๑๘ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์ในการเข้าถึงมรรคผล
590618_07_ปกิณกะธรรมอารมณ์ในการเข้าถึงมรรคผล.mp3

ผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๕๙)

๑๘ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์
590618_06_ปกิณกะธรรมผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์.mp3

ผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๕๙)

๑๘ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์
590618_06_ปกิณกะธรรมผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์.mp3

การตั้งใจถวายทานเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๕๙)

๑๘ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า
590618_05_ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า.mp3

การตั้งใจถวายทานเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๕๙)

๑๘ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า
590618_05_ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า.mp3

การถวายทานในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๕๙)

๑๘ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนา
590618_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนา.mp3

การถวายทานในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๕๙)

๑๘ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนา
590618_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนา.mp3

ทำความดีตามครูบาอาจารย์จึงจะเกิดมรรคผล(เทศน์ ๑๘ มิ.ย. ๕๙)

๑๘ มิ.ย. ๕๙-เทศน์ทำความดีตามครูบาอาจารย์จึงจะเกิดมรรคผล
590618_03_เทศน์ทำความดีตามครูบาอาจารย์จึงจะเกิดมรรคผล.mp3

ทำความดีตามครูบาอาจารย์จึงจะเกิดมรรคผล(เทศน์ ๑๘ มิ.ย. ๕๙)

๑๘ มิ.ย. ๕๙-เทศน์ทำความดีตามครูบาอาจารย์จึงจะเกิดมรรคผล
590618_03_เทศน์ทำความดีตามครูบาอาจารย์จึงจะเกิดมรรคผล.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๕๙)

๑๘ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590618_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๕๙)

๑๘ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590618_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑๒ มิ.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590612_08_พระเมตตาพร.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑๒ มิ.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590612_08_พระเมตตาพร.mp3

อารมณ์คิดไม่เกิดเพราะไม่มีเวลาให้คิด(ปกิณกะธรรม ๑๒ มิ.ย. ๕๙)

๑๒ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์คิดไม่เกิดเพราะไม่มีเวลาให้คิด
590612_07_ปกิณกะธรรมอารมณ์คิดไม่เกิดเพราะไม่มีเวลาให้คิด.mp3

อารมณ์คิดไม่เกิดเพราะไม่มีเวลาให้คิด(ปกิณกะธรรม ๑๒ มิ.ย. ๕๙)

๑๒ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์คิดไม่เกิดเพราะไม่มีเวลาให้คิด
590612_07_ปกิณกะธรรมอารมณ์คิดไม่เกิดเพราะไม่มีเวลาให้คิด.mp3

ความอยากดูที่เจตนา(ปกิณกะธรรม ๑๒ มิ.ย. ๕๙)

๑๒ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมความอยากดูที่เจตนา
590612_06_ปกิณกะธรรมความอยากดูที่เจตนา.mp3

ความอยากดูที่เจตนา(ปกิณกะธรรม ๑๒ มิ.ย. ๕๙)

๑๒ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมความอยากดูที่เจตนา
590612_06_ปกิณกะธรรมความอยากดูที่เจตนา.mp3

ไม่กลัวทุกข์แต่กลัวโง่ที่จะเกิด(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๒ มิ.ย. ๕๙)

๑๒ มิ.ย. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานไม่กลัวทุกข์แต่กลัวโง่ที่จะเกิด
590612_05_คุยก่อนกรรมฐานไม่กลัวทุกข์แต่กลัวโง่ที่จะเกิด.mp3

ไม่กลัวทุกข์แต่กลัวโง่ที่จะเกิด(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๒ มิ.ย. ๕๙)

๑๒ มิ.ย. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานไม่กลัวทุกข์แต่กลัวโง่ที่จะเกิด
590612_05_คุยก่อนกรรมฐานไม่กลัวทุกข์แต่กลัวโง่ที่จะเกิด.mp3

อกุศลกรรมเดินคู่ตลอดอย่าทิ้งคุณของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๒ มิ.ย. ๕๙)

๑๒ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอกุศลกรรมเดินคู่ตลอดอย่าทิ้งคุณของพระพุทธเจ้า
590612_04_ปกิณกะธรรมอกุศลกรรมเดินคู่ตลอดอย่าทิ้งคุณของพระพุทธเจ้า.mp3

อกุศลกรรมเดินคู่ตลอดอย่าทิ้งคุณของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๒ มิ.ย. ๕๙)

๑๒ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอกุศลกรรมเดินคู่ตลอดอย่าทิ้งคุณของพระพุทธเจ้า
590612_04_ปกิณกะธรรมอกุศลกรรมเดินคู่ตลอดอย่าทิ้งคุณของพระพุทธเจ้า.mp3

พุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งของเรา(เทศน์ ๑๒ มิ.ย. ๕๙)

๑๒ มิ.ย. ๕๙-พุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งของเรา
590612_03_เทศน์พุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งของเรา.mp3

พุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งของเรา(เทศน์ ๑๒ มิ.ย. ๕๙)

๑๒ มิ.ย. ๕๙-พุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งของเรา
590612_03_เทศน์พุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งของเรา.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๒ มิ.ย. ๕๙)

๑๒ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590612_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๒ มิ.ย. ๕๙)

๑๒ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590612_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ทรงอารมณ์ในการเห็นเหตุแห่งทุกข์คือขันธ์๕(ปกิณกะธรรม ๑๑ มิ.ย. ๕๙)

๑๑ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์ในการเห็นเหตุแห่งทุกข์คือขันธ์๕
590611_11_ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์ในการเห็นเหตุแห่งทุกข์คือขันธ์๕.mp3

ทรงอารมณ์ในการเห็นเหตุแห่งทุกข์คือขันธ์๕(ปกิณกะธรรม ๑๑ มิ.ย. ๕๙)

๑๑ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์ในการเห็นเหตุแห่งทุกข์คือขันธ์๕
590611_11_ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์ในการเห็นเหตุแห่งทุกข์คือขันธ์๕.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๑ มิ.ย. ๕๙)

๑๑ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590611_10_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๑ มิ.ย. ๕๙)

๑๑ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590611_10_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

สมณะเป็นผู้ไม่ติดในลาภสักการะ(ปกิณกะธรรม ๑๑ มิ.ย. ๕๙)

๑๑ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมสมณะเป็นผู้ไม่ติดในลาภสักการะ
590611_06_คุยก่อนกรรมฐานการเห็นความสุขจากความสงบในกฎธรรมดา.mp3

สมณะเป็นผู้ไม่ติดในลาภสักการะ(ปกิณกะธรรม ๑๑ มิ.ย. ๕๙)

๑๑ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมสมณะเป็นผู้ไม่ติดในลาภสักการะ
590611_07_ปกิณกะธรรมสมณะเป็นผู้ไม่ติดในลาภสักการะ.mp3

การเห็นความสุขจากความสงบในกฎธรรมดา(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๑ มิ.ย. ๕๙)

๑๑ มิ.ย. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการเห็นความสุขจากความสงบในกฎธรรมดา
590611_06_คุยก่อนกรรมฐานการเห็นความสุขจากความสงบในกฎธรรมดา.mp3

การเห็นความสุขจากความสงบในกฎธรรมดา(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๑ มิ.ย. ๕๙)

๑๑ มิ.ย. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการเห็นความสุขจากความสงบในกฎธรรมดา
590611_06_คุยก่อนกรรมฐานการเห็นความสุขจากความสงบในกฎธรรมดา.mp3

พึงรักษามโนกรรมละโลภโกรธหลง(ปกิณกะธรรม ๑๑ มิ.ย. ๕๙)

๑๑ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงรักษามโนกรรมละโลภโกรธหลง
590611_04_ปกิณกะธรรมพึงรักษามโนกรรมละโลภโกรธหลง.mp3

พึงรักษามโนกรรมละโลภโกรธหลง(ปกิณกะธรรม ๑๑ มิ.ย. ๕๙)

๑๑ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงรักษามโนกรรมละโลภโกรธหลง
590611_04_ปกิณกะธรรมพึงรักษามโนกรรมละโลภโกรธหลง.mp3

จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมไม่เศร้าหมองในมโนกรรม(เทศน์ ๑๑ มิ.ย.๕๙)

๑๑ มิ.ย. ๕๙-เทศน์จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมไม่เศร้าหมองในมโนกรรม
590611_03_เทศน์จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมไม่เศร้าหมองในมโนกรรม.mp3

จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมไม่เศร้าหมองในมโนกรรม(เทศน์ ๑๑ มิ.ย. ๕๙)

๑๑ มิ.ย. ๕๙-เทศน์จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมไม่เศร้าหมองในมโนกรรม
590611_03_เทศน์จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมไม่เศร้าหมองในมโนกรรม.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๑ มิ.ย. ๕๙)

๑๑ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590611_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๑ มิ.ย. ๕๙)

๑๑ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590611_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

๕ มิ.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590605_10_พระเมตตาพร.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

๕ มิ.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590605_10_พระเมตตาพร.mp3

ละมานะที่มานะขาดเมตตา(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมละมานะที่มานะขาดเมตตา
590605_09_ปกิณกะธรรมละมานะที่มานะขาดเมตตา.mp3

ละมานะที่มานะขาดเมตตา(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมละมานะที่มานะขาดเมตตา
590605_09_ปกิณกะธรรมละมานะที่มานะขาดเมตตา.mp3

บุญบาปแข่งกันเสมอ(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุญบาปแข่งกันเสมอ
590605_08_ปกิณกะธรรมบุญบาปแข่งกันเสมอ.mp3

บุญบาปแข่งกันเสมอ(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุญบาปแข่งกันเสมอ
590605_08_ปกิณกะธรรมบุญบาปแข่งกันเสมอ.mp3

อธิษฐานพรพระ(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานพรพระ
590605_07_ปกิณกะธรรมอธิษฐานพรพระ.mp3

อธิษฐานพรพระ(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานพรพระ
590605_07_ปกิณกะธรรมอธิษฐานพรพระ.mp3

บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมบทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
590605_06_ปกิณกะธรรมบทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมบทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
590605_06_ปกิณกะธรรมบทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมบทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
590605_06_ปกิณกะธรรมบทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร.mp3

ทุกข์ใดไม่เสมอเหมือนมีขันธ์๕(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทุกข์ใดไม่เสมอเหมือนมีขันธ์๕
590605_05_ปกิณกะธรรมทุกข์ใดไม่เสมอเหมือนมีขันธ์๕.mp3

ทุกข์ใดไม่เสมอเหมือนมีขันธ์๕(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทุกข์ใดไม่เสมอเหมือนมีขันธ์๕
590605_05_ปกิณกะธรรมทุกข์ใดไม่เสมอเหมือนมีขันธ์๕.mp3

ถวายสังฆทานในการบวชพระ๑๑รูป(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมถวายสังฆทานในการบวชพระ๑๑รูป
590605_04_ปกิณกะธรรมถวายสังฆทานในการบวชพระ๑๑รูป.mp3

ถวายสังฆทานในการบวชพระ๑๑รูป(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมถวายสังฆทานในการบวชพระ๑๑รูป
590605_04_ปกิณกะธรรมถวายสังฆทานในการบวชพระ๑๑รูป.mp3

ทานที่มีผลเลิศต้องทำกับเนื้อนาบุญ(เทศน์ ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-เทศน์ทานที่มีผลเลิศต้องทำกับเนื้อนาบุญ
590605_03_เทศน์ทานที่มีผลเลิศต้องทำกับเนื้อนาบุญ.mp3

ทานที่มีผลเลิศต้องทำกับเนื้อนาบุญ(เทศน์ ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-เทศน์ทานที่มีผลเลิศต้องทำกับเนื้อนาบุญ
590605_03_เทศน์ทานที่มีผลเลิศต้องทำกับเนื้อนาบุญ.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590605_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรมพึงละตัณหาเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรมพึงละตัณหาเพื่อการไม่กลับมาเกิด
590604_09_ปกิณกะธรรมการเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรมพึงละตัณหาเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

การเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรมพึงละตัณหาเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรมพึงละตัณหาเพื่อการไม่กลับมาเกิด
590604_09_ปกิณกะธรรมการเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรมพึงละตัณหาเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590604_08_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590604_08_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
590604_07_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
590604_07_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3

การเอาจิตห่างจากกายให้ชินจนเป็นฌาน(คุยก่อนกรรมฐาน ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการเอาจิตห่างจากกายให้ชินจนเป็นฌาน
590604_06_คุยก่อนกรรมฐานการเอาจิตห่างจากกายให้ชินจนเป็นฌาน.mp3

การเอาจิตห่างจากกายให้ชินจนเป็นฌาน(คุยก่อนกรรมฐาน ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการเอาจิตห่างจากกายให้ชินจนเป็นฌาน
590604_06_คุยก่อนกรรมฐานการเอาจิตห่างจากกายให้ชินจนเป็นฌาน.mp3

การปฏิบัติแบบง่าย(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติแบบง่าย
590604_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติแบบง่าย.mp3

การปฏิบัติแบบง่าย(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติแบบง่าย
590604_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติแบบง่าย.mp3

ทำความดีต้องไม่ขาดการอธิษฐาน(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีต้องไม่ขาดการอธิษฐาน
590604_04_ปกิณกะธรรมทำความดีต้องไม่ขาดการอธิษฐาน.mp3

ทำความดีต้องไม่ขาดการอธิษฐาน(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีต้องไม่ขาดการอธิษฐาน
590604_04_ปกิณกะธรรมทำความดีต้องไม่ขาดการอธิษฐาน.mp3

ความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงเข้าสู่มรรคผลได้ (เทศน์ ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-เทศน์ความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงเข้าสู่มรรคผลได้
590604_03_เทศน์ความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงเข้าสู่มรรคผลได้.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590604_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590604_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
590604_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
590604_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ทรงอารมณ์มรณานุสสติและอย่าลังเลสงสัยในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๕๙)

๓ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์มรณานุสสติและอย่าลังเลสงสัยในการปฏิบัติ
590603_09_ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์มรณานุสสติและอย่าลังเลสงสัยในการปฏิบัติ.mp3

ทรงอารมณ์มรณานุสสติและอย่าลังเลสงสัยในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๕๙)

๓ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์มรณานุสสติและอย่าลังเลสงสัยในการปฏิบัติ
590603_09_ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์มรณานุสสติและอย่าลังเลสงสัยในการปฏิบัติ.mp3

ทรงอารมณ์มรณานุสติและอย่าลังเลสงสัยในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๕๙)

๓ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์มรณานุสติและอย่าลังเลสงสัยในการปฏิบัติ
590603_09_ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์มรณานุสติและอย่าลังเลสงสัยในการปฏิบัติ.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๕๙)

๓ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590603_08_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๕๙)

๓ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590603_08_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

๓ มิ.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590603_06_พระเมตตาพร.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

๓ มิ.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590603_06_พระเมตตาพร.mp3

ตั้งใจทำความดีโดยไม่มีความกังวลต่อสิ่งใด(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๕๙)

๓ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีโดยไม่มีความกังวลต่อสิ่งใด
590603_05_ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีโดยไม่มีความกังวลต่อสิ่งใด.mp3

ตั้งใจทำความดีโดยไม่มีความกังวลต่อสิ่งใด(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๕๙)

๓ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีโดยไม่มีความกังวลต่อสิ่งใด
590603_05_ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีโดยไม่มีความกังวลต่อสิ่งใด.mp3

ผู้ใดไม่มีความปรารถนาก็ไม่สามารถเจอพระพุทธเจ้าได้(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๕๙)

๓ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ใดไม่มีความปรารถนาก็ไม่สามารถเจอพระพุทธเจ้าได้
590603_04_ปกิณกะธรรมผู้ใดไม่มีความปรารถนาก็ไม่สามารถเจอพระพุทธเจ้าได้.mp3

ผู้ใดไม่มีความปรารถนาก็ไม่สามารถเจอพระพุทธเจ้าได้(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๕๙)

๓ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ใดไม่มีความปรารถนาก็ไม่สามารถเจอพระพุทธเจ้าได้
590603_04_ปกิณกะธรรมผู้ใดไม่มีความปรารถนาก็ไม่สามารถเจอพระพุทธเจ้าได้.mp3

ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูป(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๕๙)

๓ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูป
590603_03_ปกิณกะธรรมประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูป.mp3

ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูป(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๕๙)

๓ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูป
590603_03_ปกิณกะธรรมประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูป.mp3

สวดบทพระปริตรบูชาและอัญเชิญสมเด็จพระพุทธกัสสปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๕๙)

๓ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรบูชาและอัญเชิญสมเด็จพระพุทธกัสสปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
590603_02_ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรบูชาและอัญเชิญสมเด็จพระพุทธกัสสปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

สวดบทพระปริตรบูชาและอัญเชิญสมเด็จพระพุทธกัสสปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๕๙)

๓ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรบูชาและอัญเชิญสมเด็จพระพุทธกัสสปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
590603_02_ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรบูชาและอัญเชิญสมเด็จพระพุทธกัสสปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

การตั้งจิตบวงสรวงบูชาพระพุทธเจ้าณวัดโพกรวม(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๕๙)

๓ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตบวงสรวงบูชาพระพุทธเจ้าณวัดโพกรวม
590603_01_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตบวงสรวงบูชาพระพุทธเจ้าณวัดโพกรวม.mp3

การตั้งจิตบวงสรวงบูชาพระพุทธเจ้าณวัดโพกรวม(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๕๙)

๓ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตบวงสรวงบูชาพระพุทธเจ้าณวัดโพกรวม
590603_01_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตบวงสรวงบูชาพระพุทธเจ้าณวัดโพกรวม.mp3