วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ตั้งใจทำความดีโดยไม่มีความกังวลต่อสิ่งใด(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๕๙)

๓ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีโดยไม่มีความกังวลต่อสิ่งใด
590603_05_ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีโดยไม่มีความกังวลต่อสิ่งใด.mp3