วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พึงละความยินดีพอใจในร่างกายเป็นอารมณ์เดียว(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงละความยินดีพอใจในร่างกายเป็นอารมณ์เดียว
590625_05_ปกิณกะธรรมพึงละความยินดีพอใจในร่างกายเป็นอารมณ์เดียว.mp3