วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๑ มิ.ย. ๕๙)

๑๑ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590611_10_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3