วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๕๙)

๑๘ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์
590618_06_ปกิณกะธรรมผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์.mp3