วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การถวายทานในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๕๙)

๑๘ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนา
590618_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนา.mp3