วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พึงศึกษาปฏิปทาผู้อื่นเพื่อนำมาปฏิบัติกับใจตนเอง(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงศึกษาปฏิปทาผู้อื่นเพื่อนำมาปฏิบัติกับใจตนเอง
590625_09_ปกิณกะธรรมพึงศึกษาปฏิปทาผู้อื่นเพื่อนำมาปฏิบัติกับใจตนเอง.mp3