วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กำลังใจให้ทานแบบพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๒๔ มิ.ย. ๕๙)

๒๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจให้ทานแบบพระอริยะ
590624_02_ปกิณกะธรรมกำลังใจให้ทานแบบพระอริยะ.mp3