วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อารมณ์ในการเข้าถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๕๙)

๑๘ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์ในการเข้าถึงมรรคผล
590618_07_ปกิณกะธรรมอารมณ์ในการเข้าถึงมรรคผล.mp3