วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กำลังปัญญาบารมีงานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนา(เทศน์ ๑๙ มิ.ย. ๕๙)

๑๙ มิ.ย. ๕๙-เทศน์กำลังปัญญาบารมีงานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนา
590619_03_เทศน์กำลังปัญญาบารมีงานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนา.mp3