วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ทรงอารมณ์ในการเห็นเหตุแห่งทุกข์คือขันธ์๕(ปกิณกะธรรม ๑๑ มิ.ย. ๕๙)

๑๑ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์ในการเห็นเหตุแห่งทุกข์คือขันธ์๕
590611_11_ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์ในการเห็นเหตุแห่งทุกข์คือขันธ์๕.mp3