วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๙ มิ.ย. ๕๙)

๑๙ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
590619_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3