วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ทำความดีด้วยอารมณ์ใจปล่อยจึงจะเกิดมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยอารมณ์ใจปล่อยจึงจะเกิดมรรคผล
590625_04_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยอารมณ์ใจปล่อยจึงจะเกิดมรรคผล.mp3