วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ทำความดีตามครูบาอาจารย์จึงจะเกิดมรรคผล(เทศน์ ๑๘ มิ.ย. ๕๙)

๑๘ มิ.ย. ๕๙-เทศน์ทำความดีตามครูบาอาจารย์จึงจะเกิดมรรคผล
590618_03_เทศน์ทำความดีตามครูบาอาจารย์จึงจะเกิดมรรคผล.mp3