วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

งานสาธารณประโยชน์ณวัดศรัทธาภิรม(ปกิณกะธรรม ๒๔ มิ.ย. ๕๙)

๒๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ณวัดศรัทธาภิรม
590624_01_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ณวัดศรัทธาภิรม.mp3