วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

งานสาธารณประโยชน์ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ณวัดคฤหบดี(ปกิณกะธรรม ๒๘ มิ.ย. ๕๙)

๒๘ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ณวัดคฤหบดี
590628_01_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ณวัดคฤหบดี.mp3