วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๒ มิ.ย. ๕๙)

๑๒ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590612_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3