วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๙ มิ.ย. ๕๙)

๑๙ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590619_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3