วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กำลังใจในการทำความดีเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๔ มิ.ย. ๕๙)

๒๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดีเพื่อการไม่กลับมาเกิด
590624_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดีเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3