วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมไม่เศร้าหมองในมโนกรรม(เทศน์ ๑๑ มิ.ย. ๕๙)

๑๑ มิ.ย. ๕๙-เทศน์จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมไม่เศร้าหมองในมโนกรรม
590611_03_เทศน์จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมไม่เศร้าหมองในมโนกรรม.mp3