วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590625_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3