วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

มโนกรรมสำหรับนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๙ มิ.ย. ๕๙)

๑๙ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมมโนกรรมสำหรับนิพพาน
590619_05_ปกิณกะธรรมมโนกรรมสำหรับนิพพาน.mp3