วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒๙ พ.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590529_09_พระเมตตาพร.mp3

วางอารมณ์ไปทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ค. ๕๙)

๒๙ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมวางอารมณ์ไปทำความดี
590529_08_ปกิณกะธรรมวางอารมณ์ไปทำความดี.mp3

ใคร่ครวญจริตในการปฎิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ค. ๕๙)

๒๙ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญจริตในการปฎิบัติ
590529_07_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญจริตในการปฎิบัติ.mp3

จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๙ พ.ค. ๕๙)

๒๙ พ.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
590529_06_คุยก่อนกรรมฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน.mp3


จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๙ พ.ค. ๕๙)

๒๙ พ.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
590529_06_คุยก่อนกรรมฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน.mp3

การไปนิพพานขึ้นอยู่กับความปรารถนา(ตอบปัญหาธรรม ๒๙ พ.ค. ๕๙)

๒๙ พ.ค. ๕๙-ตอบปัญหาธรรมการไปนิพพานขึ้นอยู่กับความปรารถนา
590529_05_ตอบปัญหาธรรมการไปนิพพานขึ้นอยู่กับความปรารถนา.mp3

การไปนิพพานขึ้นอยู่กับความปรารถนา(ตอบปัญหาธรรม ๒๙ พ.ค. ๕๙)

๒๙ พ.ค. ๕๙-ตอบปัญหาธรรมการไปนิพพานขึ้นอยู่กับความปรารถนา
590529_05_ตอบปัญหาธรรมการไปนิพพานขึ้นอยู่กับความปรารถนา.mp3

การตั้งจิตถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ค. ๕๙)

๒๙ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา
590529_04_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา.mp3

การตั้งจิตถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ค. ๕๙)

๒๙ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา
590529_04_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา.mp3

ใคร่ครวญการมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง(เทศน์ ๒๙ พ.ค. ๕๙)

๒๙ พ.ค. ๕๙-เทศน์ใคร่ครวญการมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
590529_03_เทศน์ใคร่ครวญการมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง.mp3

ใคร่ครวญการมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง(เทศน์ ๒๙ พ.ค. ๕๙)

๒๙ พ.ค. ๕๙-เทศน์ใคร่ครวญการมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
590529_03_เทศน์ใคร่ครวญการมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ค. ๕๙)

๒๙ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590529_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ค. ๕๙)

๒๙ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590529_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คุณพระปริตร(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมคุณพระปริตร
590528_13_ปกิณกะธรรมคุณพระปริตร.mp3

คุณพระปริตร(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมคุณพระปริตร
590528_13_ปกิณกะธรรมคุณพระปริตร.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590528_12_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590528_12_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

การปฏิบัติต้องเดินตามคำสอนของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องเดินตามคำสอนของครูบาอาจารย์
590528_10_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องเดินตามคำสอนของครูบาอาจารย์.mp3

การปฏิบัติต้องเดินตามคำสอนของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องเดินตามคำสอนของครูบาอาจารย์
590528_10_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องเดินตามคำสอนของครูบาอาจารย์.mp3

อารมณ์พระอรหันต์ต่อบุพการี(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอรหันต์ต่อบุพการี
590528_09_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอรหันต์ต่อบุพการี.mp3

อารมณ์พระอรหันต์ต่อบุพการี(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอรหันต์ต่อบุพการี
590528_09_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอรหันต์ต่อบุพการี.mp3

การให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการให้ทาน
590528_08_ปกิณกะธรรมการให้ทาน.mp3

การให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการให้ทาน
590528_08_ปกิณกะธรรมการให้ทาน.mp3

การรักษากรรมบถทางวาจา(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการรักษากรรมบถทางวาจา
590528_07_ปกิณกะธรรมการรักษากรรมบถทางวาจา.mp3

การรักษากรรมบถทางวาจา(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการรักษากรรมบถทางวาจา
590528_07_ปกิณกะธรรมการรักษากรรมบถทางวาจา.mp3

การทำความดีสำคัญที่กำลังใจไม่ใช่สิ่งสมมุติ(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการทำความดีสำคัญที่กำลังใจไม่ใช่สิ่งสมมุติ
590528_05_คุยก่อนกรรมฐานการทำความดีสำคัญที่กำลังใจไม่ใช่สิ่งสมมุติ.mp3

การทำความดีสำคัญที่กำลังใจไม่ใช่สิ่งสมมุติ(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการทำความดีสำคัญที่กำลังใจไม่ใช่สิ่งสมมุติ
590528_05_คุยก่อนกรรมฐานการทำความดีสำคัญที่กำลังใจไม่ใช่สิ่งสมมุติ.mp3

การละมานะ(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการละมานะ
590528_04_ปกิณกะธรรมการละมานะ.mp3

การละมานะ(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการละมานะ
590528_04_ปกิณกะธรรมการละมานะ.mp3

การยกจิตถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์(เทศน์ ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-เทศน์การยกจิตถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
590528_03_เทศน์การยกจิตถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์.mp3

การยกจิตถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์(เทศน์ ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-เทศน์การยกจิตถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
590528_03_เทศน์การยกจิตถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590528_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590528_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒๒ พ.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590522_10_พระเมตตาพร.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒๒ พ.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590522_10_พระเมตตาพร.mp3

ความยากในการคิดอยู่ที่ความดีไม่พอ(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ค. ๕๙)

๒๒ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความยากในการคิดอยู่ที่ความดีไม่พอ
590522_09_ปกิณกะธรรมความยากในการคิดอยู่ที่ความดีไม่พอ.mp3

ความฟุ้งซ่านเกิดจากว่าเราคิดสิ่งนั้นเป็นของเรา(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ค. ๕๙)

๒๒ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความฟุ้งซ่านเกิดจากว่าเราคิดสิ่งนั้นเป็นของเรา
590522_08_ปกิณกะธรรมความฟุ้งซ่านเกิดจากว่าเราคิดสิ่งนั้นเป็นของเรา.mp3

ความฟุ้งซ่านเกิดจากว่าเราคิดสิ่งนั้นเป็นของเรา(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ค. ๕๙)

๒๒ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความฟุ้งซ่านเกิดจากว่าเราคิดสิ่งนั้นเป็นของเรา
590522_08_ปกิณกะธรรมความฟุ้งซ่านเกิดจากว่าเราคิดสิ่งนั้นเป็นของเรา.mp3

บุพกรรมของแต่ละคนในการปฎิบัติและมานะเป็นอนุสัย(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ค. ๕๙)

๒๒ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุพกรรมของแต่ละคนในการปฎิบัติและมานะเป็นอนุสัย
590522_07_ปกิณกะธรรมบุพกรรมของแต่ละคนในการปฎิบัติและมานะเป็นอนุสัย.mp3

บุพกรรมของแต่ละคนในการปฎิบัติและมานะเป็นอนุสัย(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ค. ๕๙)

๒๒ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุพกรรมของแต่ละคนในการปฎิบัติและมานะเป็นอนุสัย
590522_07_ปกิณกะธรรมบุพกรรมของแต่ละคนในการปฎิบัติและมานะเป็นอนุสัย.mp3

ใคร่ครวญพิจารณาสังโยชน์เป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ค. ๕๙)

๒๒ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญพิจารณาสังโยชน์เป็นอารมณ์
590522_06_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญพิจารณาสังโยชน์เป็นอารมณ์.mp3

ใคร่ครวญพิจารณาสังโยชน์เป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ค. ๕๙)

๒๒ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญพิจารณาสังโยชน์เป็นอารมณ์
590522_06_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญพิจารณาสังโยชน์เป็นอารมณ์.mp3

การวางอารมณ์ในสถานที่ปฎิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ค. ๕๙)

๒๒ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในสถานที่ปฎิบัติ
590522_05_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในสถานที่ปฎิบัติ.mp3

การวางอารมณ์ในสถานที่ปฎิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ค. ๕๙)

๒๒ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในสถานที่ปฎิบัติ
590522_05_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในสถานที่ปฎิบัติ.mp3

การตั้งจิตถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ค. ๕๙)

๒๒ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทาน
590522_04_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทาน.mp3

การตั้งจิตถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ค. ๕๙)

๒๒ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทาน
590522_04_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทาน.mp3

สรณะอื่นใดก็หาประมาณได้พระรัตนตรัย(เทศน์ ๒๒ พ.ค. ๕๙)

๒๒ พ.ค. ๕๙-เทศน์สรณะอื่นใดก็หาประมาณได้พระรัตนตรัย
590522_03_เทศน์สรณะอื่นใดก็หาประมาณได้พระรัตนตรัย.mp3

สรณะอื่นใดก็หาประมาณได้พระรัตนตรัย(เทศน์ ๒๒ พ.ค. ๕๙)

๒๒ พ.ค. ๕๙-เทศน์สรณะอื่นใดก็หาประมาณได้พระรัตนตรัย
590522_03_เทศน์สรณะอื่นใดก็หาประมาณได้พระรัตนตรัย.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ค. ๕๙)

๒๒ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590522_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

บารมีของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ค. ๕๙)

๒๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
590521_10_ปกิณกะธรรมบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ.mp3

บารมีของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ค. ๕๙)

๒๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
590521_10_ปกิณกะธรรมบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ค. ๕๙)

๒๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590521_09_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ค. ๕๙)

๒๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590521_09_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

การฝึกอภิญญาสมาบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ค. ๕๙)

๒๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการฝึกอภิญญาสมาบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด
590521_07_ปกิณกะธรรมการฝึกอภิญญาสมาบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

การฝึกอภิญญาสมาบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ค. ๕๙)

๒๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการฝึกอภิญญาสมาบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด
590521_07_ปกิณกะธรรมการฝึกอภิญญาสมาบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

เร่งปฏิบัติเพื่อมรรคผลเมื่อมีโอกาส(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ค. ๕๙)

๒๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมเร่งปฏิบัติเพื่อมรรคผลเมื่อมีโอกาส
590521_06_ปกิณกะธรรมเร่งปฏิบัติเพื่อมรรคผลเมื่อมีโอกาส.mp3

เร่งปฏิบัติเพื่อมรรคผลเมื่อมีโอกาส(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ค. ๕๙)

๒๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมเร่งปฏิบัติเพื่อมรรคผลเมื่อมีโอกาส
590521_06_ปกิณกะธรรมเร่งปฏิบัติเพื่อมรรคผลเมื่อมีโอกาส.mp3

พิจารณาสังโยชน์ด้วยกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ค. ๕๙)

๒๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพิจารณาสังโยชน์ด้วยกำลังใจเต็ม
590521_05_ปกิณกะธรรมพิจารณาสังโยชน์ด้วยกำลังใจเต็ม.mp3

พิจารณาสังโยชน์ด้วยกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ค. ๕๙)

๒๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพิจารณาสังโยชน์ด้วยกำลังใจเต็ม
590521_05_ปกิณกะธรรมพิจารณาสังโยชน์ด้วยกำลังใจเต็ม.mp3

พึงรักษาความดีเป็นเครื่องคุ้มครองตน(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ค. ๕๙)

๒๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงรักษาความดีเป็นเครื่องคุ้มครองตน
590521_04_ปกิณกะธรรมพึงรักษาความดีเป็นเครื่องคุ้มครองตน.mp3

พึงรักษาความดีเป็นเครื่องคุ้มครองตน(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ค. ๕๙)

๒๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงรักษาความดีเป็นเครื่องคุ้มครองตน
590521_04_ปกิณกะธรรมพึงรักษาความดีเป็นเครื่องคุ้มครองตน.mp3

ผู้เห็นในอริยสัจ๔ได้ต้องอาศัยกำลังใจในการปฏิบัติ(เทศน์ ๒๑ พ.ค. ๕๙)

๒๑ พ.ค. ๕๙-เทศน์ผู้เห็นในอริยสัจ๔ได้ต้องอาศัยกำลังใจในการปฏิบัติ
590521_03_เทศน์ผู้เห็นในอริยสัจ๔ได้ต้องอาศัยกำลังใจในการปฏิบัติ.mp3

ผู้เห็นในอริยสัจ๔ได้ต้องอาศัยกำลังใจในการปฏิบัติ(เทศน์ ๒๑ พ.ค. ๕๙)

๒๑ พ.ค. ๕๙-เทศน์ผู้เห็นในอริยสัจ๔ได้ต้องอาศัยกำลังใจในการปฏิบัติ
590521_03_เทศน์ผู้เห็นในอริยสัจ๔ได้ต้องอาศัยกำลังใจในการปฏิบัติ.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ค. ๕๙)

๒๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590521_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ค. ๕๙)

๒๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590521_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กำลังใจในการสะสมความดีและพระเมตตาพร(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการสะสมความดีและพระเมตตาพร
590520_13_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการสะสมความดีและพระเมตตาพร.mp3

กำลังใจในการสะสมความดีและพระเมตตาพร(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการสะสมความดีและพระเมตตาพร
590520_13_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการสะสมความดีและพระเมตตาพร.mp3

พุทธานุภาพ(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพ
590520_11_ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพ.mp3

พุทธานุภาพ(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพ
590520_11_ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพ.mp3

อธิษฐานจิตในการหล่อพระ(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ
590520_10_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ.mp3

อธิษฐานจิตในการหล่อพระ(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ
590520_10_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ.mp3

การถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา
590520_09_ปกิณกะธรรมการถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา.mp3

การถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา
590520_09_ปกิณกะธรรมการถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา.mp3

ผลการถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา(นิทาน ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-นิทานผลการถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา
590520_08_นิทานผลการถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา.mp3

ผลการถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา(นิทาน ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-นิทานผลการถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา
590520_08_นิทานผลการถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา.mp3

คนที่จะเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ต้องเห็นสังโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมคนที่จะเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ต้องเห็นสังโยชน์
590520_07_ปกิณกะธรรมคนที่จะเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ต้องเห็นสังโยชน์.mp3

คนที่จะเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ต้องเห็นสังโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมคนที่จะเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ต้องเห็นสังโยชน์
590520_07_ปกิณกะธรรมคนที่จะเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ต้องเห็นสังโยชน์.mp3

ตั้งใจขอขมากรรมทั้งปวงในวาระหล่อพระ(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมตั้งใจขอขมากรรมทั้งปวงในวาระหล่อพระ
590520_06_ปกิณกะธรรมตั้งใจขอขมากรรมทั้งปวงในวาระหล่อพระ.mp3

ตั้งใจขอขมากรรมทั้งปวงในวาระหล่อพระ(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมตั้งใจขอขมากรรมทั้งปวงในวาระหล่อพระ
590520_06_ปกิณกะธรรมตั้งใจขอขมากรรมทั้งปวงในวาระหล่อพระ.mp3

พุทธมงคลในวันวิสาขบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพุทธมงคลในวันวิสาขบูชา
590520_05_ปกิณกะธรรมพุทธมงคลในวันวิสาขบูชา.mp3

พุทธมงคลในวันวิสาขบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพุทธมงคลในวันวิสาขบูชา
590520_05_ปกิณกะธรรมพุทธมงคลในวันวิสาขบูชา.mp3

พุทโธอัปปมาโณธัมโมอัปปมาโณสังโฆอัปปมาโณ(เทศน์ ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-เทศน์พุทโธอัปปมาโณธัมโมอัปปมาโณสังโฆอัปปมาโณ
590520_04_เทศน์พุทโธอัปปมาโณธัมโมอัปปมาโณสังโฆอัปปมาโณ.mp3

พุทโธอัปปมาโณธัมโมอัปปมาโณสังโฆอัปปมาโณ(เทศน์ ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-เทศน์พุทโธอัปปมาโณธัมโมอัปปมาโณสังโฆอัปปมาโณ
590520_04_เทศน์พุทโธอัปปมาโณธัมโมอัปปมาโณสังโฆอัปปมาโณ.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590520_03_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590520_03_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

กำลังใจทำความดีในวันวิสาขบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีในวันวิสาขบูชา
590520_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีในวันวิสาขบูชา.mp3

กำลังใจทำความดีในวันวิสาขบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีในวันวิสาขบูชา
590520_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีในวันวิสาขบูชา.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กำลังใจในการทำความดีเป็นอารมณ์เดียว(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๕๙)

๑๙ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดีเป็นอารมณ์เดียว
590519_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดีเป็นอารมณ์เดียว.mp3

กำลังใจในการทำความดีเป็นอารมณ์เดียว(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๕๙)

๑๙ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดีเป็นอารมณ์เดียว
590519_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดีเป็นอารมณ์เดียว.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๕๙)

๑๙ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590519_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๕๙)

๑๙ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590519_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ปฎิบัติความดีตามพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ค. ๕๙)

๑๕ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมปฎิบัติความดีตามพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
590515_08_ปกิณกะธรรมปฎิบัติความดีตามพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์.mp3

วางอารมณ์เมื่อใกล้พระอรหันต์(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๕ พ.ค. ๕๙)

๑๕ พ.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานวางอารมณ์เมื่อใกล้พระอรหันต์
590515_07_คุยก่อนกรรมฐานวางอารมณ์เมื่อใกล้พระอรหันต์.mp3

ผู้ปฎิบัติดีแล้วจะเข้าถึงธรรมได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ค. ๕๙)

๑๕ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ปฎิบัติดีแล้วจะเข้าถึงธรรมได้ง่าย
590515_06_ปกิณกะธรรมผู้ปฎิบัติดีแล้วจะเข้าถึงธรรมได้ง่าย.mp3

อย่าลังเลสงสัยในคุณของพระ(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ค. ๕๙)

๑๕ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอย่าลังเลสงสัยในคุณของพระ
590515_05_ปกิณกะธรรมอย่าลังเลสงสัยในคุณของพระ.mp3

ถวายทานในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ค. ๕๙)

๑๕ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมถวายทานในพระพุทธศาสนา
590515_04_ปกิณกะธรรมถวายทานในพระพุทธศาสนา.mp3

สีลานุสสติ(เทศน์ ๑๕ พ.ค. ๕๙)

๑๕ พ.ค. ๕๙-เทศน์สีลานุสสติ
590515_03_เทศน์สีลานุสสติ.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ค. ๕๙)

๑๕ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590515_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การตำหนิติเตียนผู้อื่นทั้งกายวาจาใจเป็นตัวกั้นมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๕๙)

๑๔ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตำหนิติเตียนผู้อื่นทั้งกายวาจาใจเป็นตัวกั้นมรรคผล
590514_12_ปกิณกะธรรมการตำหนิติเตียนผู้อื่นทั้งกายวาจาใจเป็นตัวกั้นมรรคผล.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๕๙)

๑๔ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590514_11_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

อานุภาพมนต์พระปริตร(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๕๙)

๑๔ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอานุภาพมนต์พระปริตร
590514_09_ปกิณกะธรรมอานุภาพมนต์พระปริตร.mp3

ทำความดีสำคัญที่กำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๕๙)

๑๔ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีสำคัญที่กำลังใจ
590514_08_ปกิณกะธรรมทำความดีสำคัญที่กำลังใจ.mp3

อารมณ์พระอนาคามี(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๕๙)

๑๔ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอนาคามี
590514_07_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอนาคามี.mp3

พุทธานุสสติเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๕๙)

๑๔ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
590514_06_ปกิณกะธรรมพุทธานุสสติเป็นอารมณ์.mp3

การดับความทุกข์ด้วยพุทธานุสสติ(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๕๙)

๑๔ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการดับความทุกข์ด้วยพุทธานุสสติ
590514_05_ปกิณกะธรรมการดับความทุกข์ด้วยพุทธานุสสติ.mp3

พึงอธิษฐานในผลของทาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๕๙)

๑๔ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงอธิษฐานในผลของทาน
590514_04_ปกิณกะธรรมพึงอธิษฐานในผลของทาน.mp3

พึงไม่ประมาทในชีวิตมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(เทศน์ ๑๔ พ.ค. ๕๙)

๑๔ พ.ค. ๕๙-เทศน์พึงไม่ประมาทในชีวิตมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๕๙)

๑๔ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590514_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๘ พ.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590508_05_พระเมตตาพร.mp3

กำลังใจดับนิวรณ์สังโยชน์ดับบารมี๑๐ก็เต็ม(ปกิณกะธรรม ๘ พ.ค. ๕๙)

๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจดับนิวรณ์สังโยชน์ดับบารมี๑๐ก็เต็ม
590508_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจดับนิวรณ์สังโยชน์ดับบารมี๑๐ก็เต็ม.mp3

ยอมรับกฎธรรมดาด้วยกรรมบถ๑๐ที่เกิดกระทบ(เทศน์ ๘ พ.ค. ๕๙)

๘ พ.ค. ๕๙-เทศน์ยอมรับกฎธรรมดาด้วยกรรมบถ๑๐ที่เกิดกระทบ
590508_03_เทศน์ยอมรับกฎธรรมดาด้วยกรรมบถ๑๐ที่เกิดกระทบ.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๘ พ.ค. ๕๙)

๘ พ.ค. ๕๙ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590508_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

จิตที่เศร้าหมองจากตัณหาภาระทางโลกหาทางหลุดพ้นได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ค. ๕๙)

๗ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมจิตที่เศร้าหมองจากตัณหาภาระทางโลกหาทางหลุดพ้นได้ยาก
590507_15_ปกิณกะธรรมจิตที่เศร้าหมองจากตัณหาภาระทางโลกหาทางหลุดพ้นได้ยาก.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ค. ๕๙)

๗ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590507_14_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

บุคคลที่เข้าถึงธรรมต้องมีศีลเป็นปกติ(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ค. ๕๙)

๗ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุคคลที่เข้าถึงธรรมต้องมีศีลเป็นปกติ
590507_12_ปกิณกะธรรมบุคคลที่เข้าถึงธรรมต้องมีศีลเป็นปกติ.mp3

บุคคลผู้กตัญญูต้องรู้คุณของพระ(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ค. ๕๙)

๗ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุคคลผู้กตัญญูต้องรู้คุณของพระ
590507_10_ปกิณกะธรรมบุคคลผู้กตัญญูต้องรู้คุณของพระ.mp3

การรักษาศีล๘ด้วยสัจจะบารมี(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ค. ๕๙)

๗ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการรักษาศีล๘ด้วยสัจจะบารมี
590507_09_ปกิณกะธรรมการรักษาศีล๘ด้วยสัจจะบารมี.mp3

บุพกรรมที่ทำให้เกิดเป็นยักษ์(นิทาน ๗ พ.ค. ๕๙)

๗ พ.ค. ๕๙-นิทานบุพกรรมที่ทำให้เกิดเป็นยักษ์
590507_08_นิทานบุพกรรมที่ทำให้เกิดเป็นยักษ์.mp3

ผู้ปฏิบัติพึงรักษาอพรัมจริยาและอิทธิบาท๔(คุยก่อนกรรมฐาน ๗ พ.ค. ๕๙)

๗ พ.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานผู้ปฏิบัติพึงรักษาอพรัมจริยาและอิทธิบาท๔
590507_07_คุยก่อนกรรมฐานผู้ปฏิบัติพึงรักษาอพรัมจริยาและอิทธิบาท๔.mp3

การละนิวรณ์ต้องมองความจริงให้ครบ(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ค. ๕๙)

๗ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการละนิวรณ์ต้องมองความจริงให้ครบ
590507_06_ปกิณกะธรรมการละนิวรณ์ต้องมองความจริงให้ครบ.mp3

การทำความดีให้เกิดผลต้องถึงพร้อมด้วยกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ค. ๕๙)

๗ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำความดีให้เกิดผลต้องถึงพร้อมด้วยกำลังใจ
590507_05_ปกิณกะธรรมการทำความดีให้เกิดผลต้องถึงพร้อมด้วยกำลังใจ.mp3

ความอิ่มใจในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ค. ๕๙)

๗ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความอิ่มใจในการทำความดี
590507_04_ปกิณกะธรรมความอิ่มใจในการทำความดี.mp3

การบูชาคุณพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชา(เทศน์ ๗ พ.ค. ๕๙)

๗ พ.ค. ๕๙-เทศน์การบูชาคุณพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชา
590507_03_เทศน์การบูชาคุณพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชา.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ค. ๕๙)

๗ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590507_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ความถึงพร้อมด้วยกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๕๙)

๕ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความถึงพร้อมด้วยกำลังใจ
590505_11_ปกิณกะธรรมความถึงพร้อมด้วยกำลังใจ.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๕๙)

๕ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590505_10_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

อธิษฐานให้พรหลังถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๕๙)

๕ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พรหลังถวายทาน
590505_08_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พรหลังถวายทาน.mp3

ทานจะเต็มเมื่อไร(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๕๙)

๕ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทานจะเต็มเมื่อไร
590505_06_ปกิณกะธรรมทานจะเต็มเมื่อไร.mp3

กำลังใจในการถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๕๙)

๕ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการถวายทาน
590505_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการถวายทาน.mp3

การตั้งจิตถวายทานในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๕๙)

๕ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทานในพระพุทธศาสนา
590505_04_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทานในพระพุทธศาสนา.mp3

การปฏิบัติบูชาต่อผู้มีพระคุณในวันฉัตรมงคล(เทศน์ ๕ พ.ค. ๕๙)

๕ พ.ค. ๕๙-เทศน์การปฏิบัติบูชาต่อผู้มีพระคุณในวันฉัตรมงคล
590505_03_เทศน์การปฏิบัติบูชาต่อผู้มีพระคุณในวันฉัตรมงคล.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๕๙)

๕ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590505_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑ พ.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590501_12_พระเมตตาพร.mp3

การยอมรับนับถือไม่ปรามาสคุณครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๕๙)

๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการยอมรับนับถือไม่ปรามาสคุณครูบาอาจารย์
590501_11_ปกิณกะธรรมการยอมรับนับถือไม่ปรามาสคุณครูบาอาจารย์.mp3

การฝึกอภิญญาสมาบัติต้องไม่กลัวอาการของร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๕๙)

๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการฝึกอภิญญาสมาบัติต้องไม่กลัวอาการของร่างกาย
590501_10_ปกิณกะธรรมการฝึกอภิญญาสมาบัติต้องไม่กลัวอาการของร่างกาย.mp3

การอุทิศบุญให้ถึงญาติผู้ล่วงลับ(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๕๙)

๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการอุทิศบุญให้ถึงญาติผู้ล่วงลับ
590501_09_ปกิณกะธรรมการอุทิศบุญให้ถึงญาติผู้ล่วงลับ.mp3

อารมณ์พระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๕๙)

๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอริยะ
590501_08_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอริยะ.mp3

การหลงดี(คุยก่อนกรรมฐาน ๑ พ.ค. ๕๙)

๑ พ.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการหลงดี
590501_07_คุยก่อนกรรมฐานการหลงดี.mp3

จงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตัวเองไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๕๙)

๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตัวเองไว้เสมอ
590501_06_ปกิณกะธรรมจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตัวเองไว้เสมอ.mp3

การทำจิตให้พ้นจากความชั่ว(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๕๙)

๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำจิตให้พ้นจากความชั่ว
590501_05_ปกิณกะธรรมการทำจิตให้พ้นจากความชั่ว.mp3

การมีจาคานุสสติกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๕๙)

๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการมีจาคานุสสติกรรมฐาน
590501_04_ปกิณกะธรรมการมีจาคานุสสติกรรมฐาน.mp3

อัปปมาเทนะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมละความชั่ว(เทศน์ ๑ พ.ค. ๕๙)

๑ พ.ค. ๕๙-เทศน์อัปปมาเทนะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมละความชั่ว
590501_03_เทศน์อัปปมาเทนะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมละความชั่ว.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๕๙)

๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590501_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๕๙)

๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
590501_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3