วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ผลการถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา(นิทาน ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-นิทานผลการถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา
590520_08_นิทานผลการถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา.mp3