วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ใคร่ครวญจริตในการปฎิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ค. ๕๙)

๒๙ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญจริตในการปฎิบัติ
590529_07_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญจริตในการปฎิบัติ.mp3