วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๕๙)

๑๔ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590514_11_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3