วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พุทธมงคลในวันวิสาขบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพุทธมงคลในวันวิสาขบูชา
590520_05_ปกิณกะธรรมพุทธมงคลในวันวิสาขบูชา.mp3