วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ตั้งใจขอขมากรรมทั้งปวงในวาระหล่อพระ(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมตั้งใจขอขมากรรมทั้งปวงในวาระหล่อพระ
590520_06_ปกิณกะธรรมตั้งใจขอขมากรรมทั้งปวงในวาระหล่อพระ.mp3