วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กำลังใจในการทำความดีเป็นอารมณ์เดียว(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๕๙)

๑๙ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดีเป็นอารมณ์เดียว
590519_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดีเป็นอารมณ์เดียว.mp3