วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วางอารมณ์ไปทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ค. ๕๙)

๒๙ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมวางอารมณ์ไปทำความดี
590529_08_ปกิณกะธรรมวางอารมณ์ไปทำความดี.mp3