วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การยกจิตถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์(เทศน์ ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-เทศน์การยกจิตถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
590528_03_เทศน์การยกจิตถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์.mp3