วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อารมณ์พระอรหันต์ต่อบุพการี(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอรหันต์ต่อบุพการี
590528_09_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอรหันต์ต่อบุพการี.mp3