วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ค. ๕๙)

๒๒ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590522_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3