วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สรณะอื่นใดก็หาประมาณได้พระรัตนตรัย(เทศน์ ๒๒ พ.ค. ๕๙)

๒๒ พ.ค. ๕๙-เทศน์สรณะอื่นใดก็หาประมาณได้พระรัตนตรัย
590522_03_เทศน์สรณะอื่นใดก็หาประมาณได้พระรัตนตรัย.mp3