วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อย่าลังเลสงสัยในคุณของพระ(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ค. ๕๙)

๑๕ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอย่าลังเลสงสัยในคุณของพระ
590515_05_ปกิณกะธรรมอย่าลังเลสงสัยในคุณของพระ.mp3