วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การรักษากรรมบถทางวาจา(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการรักษากรรมบถทางวาจา
590528_07_ปกิณกะธรรมการรักษากรรมบถทางวาจา.mp3