วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กำลังใจในการสะสมความดีและพระเมตตาพร(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการสะสมความดีและพระเมตตาพร
590520_13_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการสะสมความดีและพระเมตตาพร.mp3