วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การตำหนิติเตียนผู้อื่นทั้งกายวาจาใจเป็นตัวกั้นมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๕๙)

๑๔ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตำหนิติเตียนผู้อื่นทั้งกายวาจาใจเป็นตัวกั้นมรรคผล
590514_12_ปกิณกะธรรมการตำหนิติเตียนผู้อื่นทั้งกายวาจาใจเป็นตัวกั้นมรรคผล.mp3