วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การทำความดีสำคัญที่กำลังใจไม่ใช่สิ่งสมมุติ(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการทำความดีสำคัญที่กำลังใจไม่ใช่สิ่งสมมุติ
590528_05_คุยก่อนกรรมฐานการทำความดีสำคัญที่กำลังใจไม่ใช่สิ่งสมมุติ.mp3