วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๙ พ.ค. ๕๙)

๒๙ พ.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
590529_06_คุยก่อนกรรมฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน.mp3