วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๕๙)

๑๙ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590519_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3