วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คุณพระปริตร(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมคุณพระปริตร
590528_13_ปกิณกะธรรมคุณพระปริตร.mp3