วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อธิษฐานจิตในการหล่อพระ(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ
590520_10_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ.mp3