วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ค. ๕๙)

๑๕ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590515_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3