วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การฝึกอภิญญาสมาบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ค. ๕๙)

๒๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการฝึกอภิญญาสมาบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด
590521_07_ปกิณกะธรรมการฝึกอภิญญาสมาบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3