วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การปฏิบัติต้องเดินตามคำสอนของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องเดินตามคำสอนของครูบาอาจารย์
590528_10_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องเดินตามคำสอนของครูบาอาจารย์.mp3