วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590520_03_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3