วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ใคร่ครวญการมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง(เทศน์ ๒๙ พ.ค. ๕๙)

๒๙ พ.ค. ๕๙-เทศน์ใคร่ครวญการมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
590529_03_เทศน์ใคร่ครวญการมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง.mp3