วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590528_12_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3