วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อานุภาพมนต์พระปริตร(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๕๙)

๑๔ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอานุภาพมนต์พระปริตร
590514_09_ปกิณกะธรรมอานุภาพมนต์พระปริตร.mp3